21.10.2019. Понедељак
Новости -> Актуелности

Саопштење се можете прочитати ако кликните на текст

...Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић" и "Лудаш", је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2018. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић" и "Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) у 2018. години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 89/2017): ...Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ обавештава грађане који желе да учествују у програму коришћења тршћака кроз СЕЧУ ТРСКЕ на заштићеним подручјима, да су одређене локације и специфицирани услови под којима могу да се обављају те активности у:

1. Специјалом резервату природе „Лудашко језеро“
2. Специјалном резервату природе „Селевењске пустаре“
3. Парку природе „Палић“

Све активности које ће се спроводити су у складу са Програмом коришћења тршћака за заштићена подручја за период 2015 - 2019 за који су добијени Услови заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе (Решење бр. 03-93/3 од 06.03.2015.), а у складу су са Плановима и Годишњим програмима управљања заштићеним подручјима. ...Дана 28. септембра 2017. године министар заштите животне средине је донео Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину ("Сл. гласник РС", број 89/2017).

Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Палић" (у заштићеном подручју Парк приороде "Палић") износи 2.000,00 динара.
Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Лудаш" (у заштићеном подручју Специјални резерват природе "Лудаш") износи 2.000,00 динара. ...ЈП „Палић-Лудаш“ обавештава све заинтересоване стране да у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, члан 3. став 3. ...ЈП "Палић-Лудаш" обавештава све заинтересоване да Уговор о привременом уступању на коришћење дела рибарског подручја „Бачка“ * (130-401-2168/2016-04 од 18. 04.2016.) истиче 17.04.2017. ...Ових дана, уколико прошетате нашим заштићеним подручјима, можете да уочите прелепе жуте цветове гороцвета (Адонис верналис). У питању је значајна врста степских предела источне Европе и југоисточно – европских медитеранских степа, 10 – 40 цм висока. ...На нашем највећем заштићеном подручју - Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара” чувари су при редовном обиласку терена уочили јединку слепог кучета (Нанноспалаx леуцодон монтаносирмиенсис).

57_2.jpg

Иначе, кроз пројекат Мониторинг популације ретких и угрожених врста сисара на подручју Војводине се  од 2005. ...Током прошле недеље је на шумостепским стаништима Предела изузетних одлика „Суботичка пешчара“, успешно реализовано апсолутно пребројавање јединки врсте шафрањика (Булбоцодиум версицолор).

56_7.jpg

Ова активност је само део једног ширег пројекта праћења стања – мониторинга – таксона, који управљач реализује од 2003. ...Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић-Киреш-Лудаш" и "Бачка" (део), је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2017. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић-Киреш-Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) и "Бачка" део у 2017.  години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017. ...