18.02.2020. Уторак

21.01.2020.

Радно место које се попуњава: "Чувар заштићеног подручја - Рибочувар"

Рок за подношење пријава је 25.02.2020. ...06.01.2020.

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, као носилац права јавне својине на покретним стварима - подолских говеда (мали бик) позива све заинтересоване понуђаче да доставе писмену понуду ради откупа наведених покретних ствари до 13. 01.2020. ...