21.03.2018. Среда
18.01.2018.

Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић" и "Лудаш", је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2018. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић" и "Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) у 2018. години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 89/2017): ...01.12.2017.

Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ обавештава грађане који желе да учествују у програму коришћења тршћака кроз СЕЧУ ТРСКЕ на заштићеним подручјима, да су одређене локације и специфицирани услови под којима могу да се обављају те активности у:

1. Специјалом резервату природе „Лудашко језеро“
2. Специјалном резервату природе „Селевењске пустаре“
3. Парку природе „Палић“

Све активности које ће се спроводити су у складу са Програмом коришћења тршћака за заштићена подручја за период 2015 - 2019 за који су добијени Услови заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе (Решење бр. 03-93/3 од 06.03.2015.), а у складу су са Плановима и Годишњим програмима управљања заштићеним подручјима. ...16.10.2017.

Дана 28. септембра 2017. године министар заштите животне средине је донео Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину ("Сл. гласник РС", број 89/2017).

Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Палић" (у заштићеном подручју Парк приороде "Палић") износи 2.000,00 динара.
Вредност  годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Лудаш" (у заштићеном подручју Специјални резерват природе "Лудаш") износи 2.000,00 динара. ...13.10.2017.

Радно место које се попуњава: Помоћник уређивача зелених површина - ситном механизацијом

Опис посла

- Ради све врсте послова на обради и одржавању парковских и обрадивих површина са свим  врстама ситне механизације. ...11.10.2017.

ЈП „Палић-Лудаш“ обавештава све заинтересоване стране да у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, члан 3. став 3. ...