14.11.2019. Четвртак
08.11.2019.

Јавно предузеће „Палић Лудаш“ Палић, Управљач заштићеног подручја Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. ...08.11.2019.

Јавно предузеће „Палић Лудаш“ Палић, Управљач заштићеног подручја Специјални резерват природе „Лудашко језеро“, сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. ...