2019.09.22. Vasárnap


2018.05.07.
 
A Palics-Ludas Közvállalat, Palics, az ingó tárgyakra vonatkozó közjavak tulajdonosaként - 2 fiáker és egy gépjármű (használt auto - Lada Niva) felkéri valamennyi érdekelt ajánlattevőt, hogy ezen ingó tételek beszerzésére írásos ajánlatot nyújtson be 2018. május 31-ig.


2018.01.18.

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić" i "Ludaš", je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2018. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić" i "Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) u 2018.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 89/2017): ...