27.02.2021. Субота
Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу”
Споменик природе "Стабла храста лужњака на Палићу"

Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ стављен је под заштиту као заштићено подручје од локалног значаја – III категорије.

101_1.jpg

Споменик природе чине 31 стабло храста лужњака у улицама Беле Бартока, Петефи Шандора и на Тргу Ласла Мађара на Палићу. Стабла захватају површину од 2,25 ха и она је у јавној-државној својини,

    Стабла храста лужњака на Палићу која се стављају под заштиту као споменик природе засађена су пре више од једног века. Дрвореди се налазе у граници заштићеног историјског језгра Палића. Линијски распоред стабала указује да су стабла сађена, а вероватно самим тим и за ту сврху однегована у расадничкој производњи. Стабла на тргу су слободно распоређена у простору. Одабир врсте у датим природним условима, линијски распоред стабала у дрворедима као и садња, или задржавање солитерних примерака на травној површини трга, су доказ планске садње у циљу уређења насеља. Ипак, због уских профила улица, након једног века очигледно је да су стабла прерасла положај.

     СП „Стабла храста лужњака на Палићу“ такође представљају и културно  историјско наслеђе, с обзиром на утицај човека од момента производње садница у хортикултури, примене и неговања током периода дужег од сто година.