08.08.2020. Субота
Актуелности
Биволима на Лудашу повећано станиште на испашу

Запослени Јавног предузећа ”Палић-Лудаш” у Специјалном резервату природе ”Лудашко језеро” за биволе су оградили још 2,5 ха површину зарасло трском, што су они за пар дана и удомили.

Јавно предуће “Палић-Лудаш” од 2014. године користи домаће животоње за ревитализацију (обнову) и одржавање станишта, и то домаће животиње (овце, козе, подолце и биволе). Сматрамо да је испаша најприроднији начин одржавања станишта, тј. са најмањим улагањем енергије и новца добијамо најбоље резултате.

Биволи изричито воле влажна-мочварна подручја где пашу трску, рогоз, шаш и осталу мочварну вегетацију. У 2018. години од Националног Парка Кишкунсаг добили смо пет јуница бивола, за које смо код ушћа Речице Киреш оградили електричним пастирем пашњак. Животиње су за годину дана попасли трску и створили једно ново станиште са џомбастом вегетацијом. Позитивне промене су привукли гнездеће врсте, као што су: црвеноноги спрудник (Тринга тотанус), вивак (Ванеллус ванеллус), властелица (Химантопус химантопус).

А посебно нас је обрадовала повратак веома ретких врста птица као што су чапља говедарка (Бубулцус ибис) и ражањ (Плегадис фалцинеллус) које се хране на овим пашњацима. Ревитализоване травнате површине су идеална места за дивље гуске (Ансер ансер), које безбедно изводе своје младе гушчиће на ове пашњаке.

Пошто је број бивола повећан са једним домаћим биком и новорођеним прираштајем били смо приморани да им станиште повећамо, што смо и учинили заграђивањем 2,5 ха са леве стране ушћа. Планирано је да у оквиру КФW пројекта Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и Лудаш, на овој територији подигнемо једну осматрачницу за посматрање птица.

Примарна улога животиња је ревитализација и одржавање станишта, а такође подолаца и бивола имају значајну улогу у програмима за школарце и туристици, а поред тога нашој предузеће је важно да се очувају генетски ресурси.

Биволима на Лудашу повећано станиште на испашу