05.03.2021. Петак
Медијске појаве
Суботица.цом: Уклања се 40 стабала гелегуње из Алеје храстова на Палићу

Ако кликните на слику можете прочитатни вести.

Uklanja se 40 stabala gelegunje iz Aleje hrastova na Paliću