07.12.2021. Utorak
Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”
Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ stavljen je pod zaštitu kao zaštićeno područje od lokalnog značaja – III kategorije.

101_1.jpg

    Spomenik prirode čine 31 stablo hrasta lužnjaka u ulicama Bele Bartoka, Petefi Šandora i na Trgu Lasla Mađara na Paliću. Stabla zahvataju površinu od 2,25 ha i ona je u javnoj-državnoj svojini,

    Stabla hrasta lužnjaka na Paliću koja se stavljaju pod zaštitu kao spomenik prirode zasađena su pre više od jednog veka. Drvoredi se nalaze u granici zaštićenog istorijskog jezgra Palića. Linijski raspored stabala ukazuje da su stabla sađena, a verovatno samim tim i za tu svrhu odnegovana u rasadničkoj proizvodnji. Stabla na trgu su slobodno raspoređena u prostoru. Odabir vrste u datim prirodnim uslovima, linijski raspored stabala u drvoredima kao i sadnja, ili zadržavanje soliternih primeraka na travnoj površini trga, su dokaz planske sadnje u cilju uređenja naselja. Ipak, zbog uskih profila ulica, nakon jednog veka očigledno je da su stabla prerasla položaj.

     SP „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ takođe predstavljaju i kulturno  istorijsko nasleđe, s obzirom na uticaj čoveka od momenta proizvodnje sadnica u hortikulturi, primene i negovanja tokom perioda dužeg od sto godina.