28.09.2021. Utorak
Čuvarska služba
Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja (u daljem tekstu: čuvar).

Čuvar kontroliše sprovođenje pravila unutrašnjeg reda u zaštićenom području i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i aktom upravljača.

(član 9 Zakona o zaštiti prirode (("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016))

83_1.jpg