28.09.2021. Utorak
Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”
Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero"

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake i razne vrste travnih zajednica (vlažne, stepske i slatinske livade). Jezero čini ekološku celinu sa okolnim vlažnim staništima i rečicom Kireš. Prirodni vodotok Kireš je ekološki koridor između unutrašnjosti Suboitičke peščare na severu i reke Tise. Uloga ovog koridora je važna kako jezero Ludaš ne bi postalo izolovano u poljoprivrednonm predelu.

 93_1.jpg

Ludaš je jedini predstavnik plitkih semistatičnih jezera stepske oblasti u našoj zemlji i pripada malobrojnim očuvanim stepskim jezerima u Panonskoj regiji. Različiti tipovi zemljišta u Rezervatu i blizina podzemne vode formiraju predeo mozaičnog tipa, velike biološke raznovrsnosti unutar malog područja.

Ludaško jezero je regionalno bilo poznato po bogatoj fauni ptica već u 19. veku. Kao tipična vrsta tu je brkata senica, (Panurus biarmicus). Danas je važan lokalitet za odmor i ishranu na istočnom migracionom putu ptica što mu daje međunarodni karakter (npr. čaplja kašikara, Platalea leucorodia) . Pored ptica, među retkosti područja ubrajaju se i druge životinje, kao vidra, kornjače, retke vrste insekata, ali su prisutne i retke vrste biljaka (npr. močvarne orhideje kao Orchis coriophora, ili morski trozubac, Triglochin maritima).

Okolina jezera naseljavana je još u kameno doba, o čemu svedoče arheološka nalazišta na istočnoj obali kod Nose, a zatim u raznim istorijskim periodima. Najstarije naselje je Šupljak/Ludaš na istočnoj obali i datira iz 17. veka. Većina današnjih stanovnika okolnih naselja potiče od doseljenika iz 19. veka iz okoline današnjeg Segedina.

Oko jezera postoje još stari salaši sa očuvanom tradicionalnom gradnjom, trščanim krovovima, pomoćnim zgradama od pletera i blata i ponekom starom alatkom. Katolička crkva i Parohija na Ludaškom šoru se takođe smatraju vrednim kuturnim spomenicima.

93_2.jpg
Barska kornjača

93_3.jpg
Crna roda

93_4.jpg
Mapa zaštićenog područja

93_5.jpg
Koze na ostrvu "Roža Šandor"