Aktuelnosti

Proglašenje novih ribarskih područja

11.10.2017.

JP „Palić-Ludaš“ obaveštava sve zainteresovane strane da u skladu sa Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, član 3. stav 3. („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014), Odlukom zaštićenog područja Park prirode „Palić” („Službeni list Grada Subotice”, br. 15/13 i 17/13-ispravka), Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ („Službeni glasnik RS“, br. 30/2006), mišljenjem Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (broj rešenja 03-2157/2 od 26.10.2016.) i odobrenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (dopis broj 324-07-131/2017-17 od 19.05.2017. i dopis broj 324-07-130/2017-17 od 19.05.2017.), Nadzorni odbor Upravljača zaštićenih područja na XXV sednici dana 06.10.2017. godine doneo je Odluku o proglašenju ribarskog područja „Palić“ na zaštićenom području Park prirode „Palić“ (broj 806-XXV-2/17 od 06.10.2017.) i Odluku o proglašenju ribarskog područja „Ludaš“ na zaštićenom području Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ (broj 806-XXV-1/17 od 06.10.2017.).

Granice ribarskog područja „Palić“:

  • II, III i IV sektor jezera Palić
  • Krvavo jezero (Omladinsko jezero)
  • Kanal Tisa-Palić - u granicama PP „Palić“
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama PP „Palić“
  • „Bunarić“
  • Mrestilište (“catch and release”)

Granice ribarskog područja „Ludaš“:

  • Jezero Ludaš
  • Kanal Palić-Ludaš - u granicama u grnicama SRP „Ludaško jezero“
  • Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice
  • Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta)

Obeležavanje granica ribarskih područja će se izvršiti najkasnije do 15. novembra 2017. godine.

U toku je izrada privremenih programa upravljanja ribarskim područjima „Palić“ i „Ludaš“ za 2018. godinu, koji će nakon izrade biti objavljeni i na ovom sajtu.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.