Rasadnik

Rasadnik nekad i sad

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Od tada do danas menjao je lokaciju, veličinu i asortiman.

Danas se takođe jedan deo proizvodnje odvija u sklopu Velikog parka. Proizvodnja cveća (sezonskog i saksijskog) i jednog dela dendrološkog repromaterijala. Na ovoj lokaciji je proizvodnja u zatvorenom prostoru (staklenik i folijarnici) i na otvorenom u proizvodnim lejama.

Sezonsko cveće proizvedeno u Javnom preduzeću „Palić-Ludaš“ krasi javne zelene površine Subotice i Palića. Svake godine u junu i u oktobru obnavljaju se cvetne leje sezonskim, jednogodišnjim i dvogodišnjim cvećem.

Rasadnik dendromaterijala JP Palić-Ludaš na današnjoj lokaciji (Tuk ugarnice) je oko 50 godina. Ovo je rasadnik ukrasnog drveća i žbunja tj hortikulturni rasadnik gde se proizvode zdrave i vitalne sadnice sa pravilno oformljenom krunom, stabalcem i korenom za potrebe pejzažne arhitekture i hortikulture.

Rasadnik je mešovit prema širini asortimana, proizvodi se drveće i žbunje, lišćari i četinari, alohtone i autohtone vrste.

Proizvodne površine zauzimaju oko 4ha.

Proizvodnja je uglavnom klasična. Sadnice se razmnožavaju i formiraju u zemljištu rasadnika a ne u posudama. Jedan deo procesa proizvodnje odvija se u zatvorenom prostoru, u stakleniku (vegetativna proizvodnja-ožiljavanje) i na otvorenim površinama uz staklenik.

Proces proizvodnje obuhvata razmnožavanje (generativno i vegetativno) i formiranje (orezivanje, pinsiranje).

Vrše se redovni zdravstveni pregledi rasadnika u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.