Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero”

Specijalni rezervat prirode "Ludaško jezero"

Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero” je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake i razne vrste travnih zajednica (vlažne, stepske i slatinske livade). Jezero čini ekološku celinu sa okolnim vlažnim staništima i rečicom Kireš. Prirodni vodotok Kireš je ekološki koridor između unutrašnjosti Suboitičke peščare na severu i reke Tise. Uloga ovog koridora je važna kako jezero Ludaš ne bi postalo izolovano u poljoprivrednonm predelu.

 93_1.jpg

Ludaš je jedini predstavnik plitkih semistatičnih jezera stepske oblasti u našoj zemlji i pripada malobrojnim očuvanim stepskim jezerima u Panonskoj regiji. Različiti tipovi zemljišta u Rezervatu i blizina podzemne vode formiraju predeo mozaičnog tipa, velike biološke raznovrsnosti unutar malog područja.

Ludaško jezero je regionalno bilo poznato po bogatoj fauni ptica već u 19. veku. Kao tipična vrsta tu je brkata senica, (Panurus biarmicus). Danas je važan lokalitet za odmor i ishranu na istočnom migracionom putu ptica što mu daje međunarodni karakter (npr. čaplja kašikara, Platalea leucorodia) . Pored ptica, među retkosti područja ubrajaju se i druge životinje, kao vidra, kornjače, retke vrste insekata, ali su prisutne i retke vrste biljaka (npr. močvarne orhideje kao Orchis coriophora, ili morski trozubac, Triglochin maritima).

Okolina jezera naseljavana je još u kameno doba, o čemu svedoče arheološka nalazišta na istočnoj obali kod Nose, a zatim u raznim istorijskim periodima. Najstarije naselje je Šupljak/Ludaš na istočnoj obali i datira iz 17. veka. Većina današnjih stanovnika okolnih naselja potiče od doseljenika iz 19. veka iz okoline današnjeg Segedina.

Oko jezera postoje još stari salaši sa očuvanom tradicionalnom gradnjom, trščanim krovovima, pomoćnim zgradama od pletera i blata i ponekom starom alatkom. Katolička crkva i Parohija na Ludaškom šoru se takođe smatraju vrednim kuturnim spomenicima.

93_2.jpg
Barska kornjača

93_3.jpg
Crna roda

93_4.jpg
Mapa zaštićenog područja

93_5.jpg
Koze na ostrvu "Roža Šandor"

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.