Aktuelnosti

Ponovo viđeno slepo kuče na Subotičkoj peščari

24.03.2017.

Na našem najvećem zaštićenom području - Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara” čuvari su pri redovnom obilasku terena uočili jedinku slepog kučeta (Nannospalax leucodon montanosirmiensis).

57_2.jpg

Inače, kroz projekat Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine se  od 2005. godine  prati stanje populacije slepog kučeta. Projekat realizuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode uz našu logističku podršku kao upravljača zaštićenog područja (Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara”) na kome su staništa slepog kučeta.

Nannospalax leucodon montanosyrmiensis – slepo kuče je jedna od prirodnih retkosti Subotičke peščare. Ovaj mali sisar iz reda glodara, koji ceo životni vek provodi pod zemljom, svoje prirodno stanište u Panoniji ima na stepi. Njegova prirodna staništa se danas nalaze na stepskim padinama Fruške Gore, u Deliblatskoj  i Subotičko horgoškoj peščari, na još očuvanim delovima sa stepskom vegetacijom. Kako je razvojem poljoprivrede, širenjem oranica, potisnut na sasvim male površine, Spalax se našao na listi ugroženih vrsta. Trenutno ima status strogo zaštićene divlje vrste – Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 5/2010).

Slepo kuče je na ovom zaštićenom području prvi put primećeno 2008. godine posle punih 30 godina odsustva sa naših terena. Nakon proglašenja zaštite 2003. godine i prestanka oranja na velikom kompleksu unutar Subotičke peščare, potreban mir i obnovljena peščarsko stepska vegetacija su pogodovale ponovnom pojavljivanju populacije slepog kučeta.

57_1.jpg

Očekujemo posetu koordinatora projekta Monitoring populacije retkih i ugroženih vrsta sisara na području Vojvodine i koordinatora ovog zaštićenog područja u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, kako bi se utvrdile karakteristike i trend ove populacije slepog kučeta.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.