Aktuelnosti

Apsolutno brojanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor) u zaštićenom području Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“

23.03.2017.

Tokom prošle nedelje je na šumostepskim staništima Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“, uspešno realizovano apsolutno prebrojavanje jedinki vrste šafranjika (Bulbocodium versicolor).

56_7.jpg

Ova aktivnost je samo deo jednog šireg projekta praćenja stanja – monitoringa – taksona, koji upravljač realizuje od 2003. godine sa nadležnim Zavodom za zaštitu prirode, a sa apsolutnim brojanjem se započelo 2015. godine.

Šafranjika je jedna od najugroženijih biljaka u Srbiji, na rubu trajnog iščezavanja. Glavni činilac ugroženosti je direktno uništavanje (preoravanje) staništa, koje se i desilo na velikom delu Subotičke peščare, davne 2002. godine.

Tadašnji pokušaj proširenja obradivih površina je prouzrokovao fragmentaciju iskonskih staništa ove vrste i doveo je na rub opstanka.

Prebrojavanje je rađeno ukupno pet dana, rezultati se obrađuju – konačnu sliku o stanju ovog taksona ćemo imati za pet godina. Veliku zahvalnost na pomoći na terenu u brojanju jedinki, dugujemo pokrajinskoj inspektorki za zaštitu životne sredine – Zlati Pavlović, brojnim članovima Planinarskog kluba Spartakiz Subotice – posebno Zoranu Vukmanovu, članovima Udruženja ljubitelja prirode Riparia, članovima Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesületiz Mađarske, predstavnicima Nacionalnog parka Kiškunšag iz Mađarske i našoj bivšoj koleginici Vesni Vider, koja je od samog početka učestvovala u ovom projektu.

Informacije o vrsti:

56_6.jpg

Foto: Mikes Bence

Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli.

Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen.

Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije.

Malobrojne populacije šafranjike nalaze se jedino u Subotičko-Horgoškoj peščari – na manje tipičnom – peščarskom staništu (na smeđem aluvijalnom i žutom eolskom pesku) kao i na tresetno-humusnom zemljištu između peščanih dina. Preostali fragmenti naše populacije su u kategoriji I i II stepena zaštite u okviru Predela izuzetnih odlika „Subotička peščara“.

Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - strogo zaštićene vrste (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 05/10).

Ugroženost i osnovni uzroci ugroženosti:

  • eutrofizacija i ubrzana sukcesija ekosistema
  • neadekvatno upravljanje staništem – uzoravanje – koje dovodi do fragmentacije staništa
  • divlje i domaće životinje – nekontrolisana ispaša
  • uništavanje i direktno vađenje i odnošenje jedinki

56_1.jpg

Zašto je značajno prebrojavanje:

Apsolutno brojanje jedinki je značajno zbog praćenja stanja – kako  staništa, tako i same vrste. Ustanovljavanjem trenda populacije, videćemo koliko brzo napreduje revitalizacija šumostepskih staništa i da li su i koliko aktivnosti na merama aktivne zaštite prirode, koje upravljač realizuje od 2008. godine, efikasne.

56_2.jpg

56_3.jpg

56_4.jpg

56_5.jpg

56_8.jpg

56_10.jpg

56_11.jpg

56_12.jpg

56_13.jpg

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.