Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE „SELEVENJSKE PUSTARE“ ZA PERIOD 2022 – 2031.

03.02.2022.

 

Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić, Upravljač zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon i 71/2021), u cilju obezbeđivanja učešća javnosti, stavlja na javni uvid predlog Plana upravljanja zaštićenim područjem Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“ za period 2022–2031. godine. Javni uvid traje u periodu od 04.02.2022. do 04.03.2022. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova), u prostorijama Opštine Kanjiža (Trg Glavni br. 1, 24420 Kanjiža), u prostorijama Mesne zajednice „Bački Vinogradi“ u Bačkim Vinogradima (Beogradska 2, 24415 Bački Vinogradi, telefon: 024–4757–003), u prostorijama Mesne zajednice „Horgoš“ u Horgošu (Velika 2, 24410 Horgoš, telefon: 024–792–041) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic–ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 10.05.2022. godine u Vizitorskom centru „Ludaš“ sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić–Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 07.03.2022. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić–Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic–ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

Preuzmite predlog plana u PDF formatu.

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.