Aktuelnosti

Novi rekord u gnežđenju crnoglavih galebova na ptičijim ostrvima na Paliću

11.06.2020.

Čuvarska služba Javnog preduzeća „Palić-Ludaš” i volonteri Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ su 06.05.2020. prebrojali gnezda rečnih galebova (Larus ridibundus) i crnoglavih galebova (Larus melanocephalus) na ostrvima drugog sektora Palićkog jezera.

Rezultat: - rečni galeb 1614 parova
              - crnoglavni galeb 406 parova

Za vreme sanacije Palićkog jezera 1970-tih godina, jezero je podeljeno na četiri sektora, u drugom sektoru su od nakupljenog mulja sa dna napravili ostrva. Svako ostrvo je pokriveno različitom vegetacijom zbog čega se na njima gnezde različite vrste ptica. Pored raznih pataka, čaplji, malih i velikih kormorana, na zapadnom kraju drugog ostrva i na celom trećem ostrvu se gnezde kolonije galebova. Gnezda su mestimično postavljena na rastojanju manjem od pola metra jedan do drugog.

Jedino stalno mesto gnežđenja crnoglavog galeba u Srbiji se nalazi na ovim ostrvima. Da bi gnežđenje bilo uspešno, ove ptice zahtevaju potpuni mir, i da nema visoke vegetacije na početku perioda gnežđenja. Stalnim održavanjem ostrva, tj. košenjem i uklanjanjem vegetacije pre sezone gnežđenja, podstičemo ove kolonije galebova da i dalje nastavljaju sa gnežđenjem.

Pre početka prebrojavanja gnezda, čuvari su pretpostavili da će broj gnezda biti veći nego prethodnih godina, ali na ovako veliki odskok niko nije računao. U zadnjih četrdeset godina gnezdilo se 10 do 50 parova crnoglavih galebova, izuzev nekih retkih godina gde je ovaj broj skočio na 150 parova, ili 2019. godine, kada posle uspešne akcije uklanjanja visoke vegetacije, gnezdilo se 266 para galebova. Međutim, 2020. godine imamo do sada najuspešnije gnežđenje, brojano je 406 gnezdećih parova na ostrvima.

Novi rekord u gnežđenju crnoglavih galebova na ptičijim ostrvima na Paliću

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.