Aktuelnosti

Bivolima na Ludašu povećano stanište na ispašu

21.05.2020.

Zaposleni Javnog preduzeća ”Palić-Ludaš” u Specijalnom rezervatu prirode ”Ludaško jezero” za bivole su ogradili još 2,5 ha površinu zaraslo trskom, što su oni za par dana i udomili.

Javno preduće “Palić-Ludaš” od 2014. godine koristi domaće životonje za revitalizaciju (obnovu) i održavanje staništa, i to domaće životinje (ovce, koze, podolce i bivole). Smatramo da je ispaša najprirodniji način održavanja staništa, tj. sa najmanjim ulaganjem energije i novca dobijamo najbolje rezultate.

Bivoli izričito vole vlažna-močvarna područja gde pašu trsku, rogoz, šaš i ostalu močvarnu vegetaciju. U 2018. godini od Nacionalnog Parka Kiškunsag dobili smo pet junica bivola, za koje smo kod ušća Rečice Kireš ogradili električnim pastirem pašnjak. Životinje su za godinu dana popasli trsku i stvorili jedno novo stanište sa džombastom vegetacijom. Pozitivne promene su privukli gnezdeće vrste, kao što su: crvenonogi sprudnik (Tringa totanus), vivak (Vanellus vanellus), vlastelica (Himantopus himantopus).

A posebno nas je obradovala povratak veoma retkih vrsta ptica kao što su čaplja govedarka (Bubulcus ibis) i ražanj (Plegadis falcinellus) koje se hrane na ovim pašnjacima. Revitalizovane travnate površine su idealna mesta za divlje guske (Anser anser), koje bezbedno izvode svoje mlade guščiće na ove pašnjake.

Pošto je broj bivola povećan sa jednim domaćim bikom i novorođenim priraštajem bili smo primorani da im stanište povećamo, što smo i učinili zagrađivanjem 2,5 ha sa leve strane ušća. Planirano je da u okviru KFW projekta Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš, na ovoj teritoriji podignemo jednu osmatračnicu za posmatranje ptica.

Primarna uloga životinja je revitalizacija i održavanje staništa, a takođe podolaca i bivola imaju značajnu ulogu u programima za školarce i turistici, a pored toga našoj preduzeće je važno da se očuvaju genetski resursi.

Bivolima na Ludašu povećano stanište na ispašu

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.