Aktuelnosti

Obaveštenje o zabrani kretanja

01.04.2020.

Obaveštavamo Vas da se Uredbom o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. Glasnik RS” br. 31/2020-3, 36/2020-3, 38/2020-3, 39/2020-3, 43/2020-3, 47/2020-3, 49/2020-3, 53/2020-3) zabranjuje kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport.

 

Shodno gore navedenom, zabranjeno je kretanje i na određenim delovima zaštićenih područja Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“, Park Prirode “Palić“ i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, kao što su parkovi, dečja igrališta, biciklističke, pešačke i edukativne staze, osmatračnice, kompleks Vizitorskog centra „Ludaš“ na Hajdukovu.

 

U skladu sa svim gore navedenim, zabranjeno je kretanje i na ribarskim područjima „Palić“ (II, III i IV sektor jezera Palić, Krvavo jezero (Omladinsko jezero), Kanal „Tisa-Palić“ - u granicama PP „Palić“, Kanal „Palić-Ludaš“ - u granicama PP „Palić“, „Bunarić“, Mrestilište) i „Ludaš“ (Jezero Ludaš, Kanal „Palić-Ludaš“, Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice, Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta)).

 

JP „Palić-Ludaš“ kroz čuvarsku službu kontroliše aktivnosti na zaštićenim i ribarskim područjima u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, a po potrebi u saradnji sa policijom.

 

Molimo vas da strogo poštujte mere za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19!

 

Obaveštenje o zabrani kretanja

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.