Podaci o ribarskom području

Podaci o Ribarsko područje "Ludaš"

03.02.2020.

Ribarsko područje „Ludaš“ nalazi se na teritoriji opštine Subotica u sklopu zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezera“. Ukupna površina Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero” iznosi 846,33 ha, a zaštitna zona Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero” obuhvata površinu od 2002,00 ha.

 Na području Specijalnog rezervata "Ludaško jezero" ustanovljava se režim zaštite I stepena na površini od 70,29 hektara, režim zaštite II stepena na površini od 399,27 hektara i režim zaštite III stepena na površini od 376,77 hektara

 Ribolovne vode ribarskog područja „Ludaš”:

  • Jezero Ludaš (II i III stepen zaštite)
  • Kanal Palić-Ludaš – u granicama SRP „Ludaško jezero“ (III stepen zaštite)
  • Rečica Kireš – uzvodno od uliva u jezero do železničke pruge, od železničke pruge do državne granice (III stepen zaštite)
  • Kanal Kireš – nizvodno od jezera Ludaš do tromeđe K.O. Palić, Bački Vinogradi, Martonoš (do Buki mosta) (II stepen zaštite)

 Ribarsko područje „Ludaš“ koristi se za rekreativni i sportski ribolov

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.