Példák -> Geometria -> Síkidomok -> Háromszög

A háromszög két oldalának összege 15 egység, az oldalakhoz tartozó magasságok pedig 4 és 6 egység. Számolja ki a háromszög teröletét.

Számítsa ki az egyenlőszárú háromszög területét, ha az alaphoz tartozó magasság 20 cm, a szárhoz tartozó magasság pedig 24 cm!

Egy háromszög 3 cm és 5 cm hosszú oldalai 60º-os szöget zárnak be egymással.
Hány centiméter hosszú a háromszög harmadik oldala?

Az ABC derékszögű háromszög egyik befogója 8 cm, átfogója 17 cm hosszú.

a) Számítsa ki a háromszög 17 cm-es oldalához tartozó magasságának hosszát!
b) Hány cm2 a háromszög körülírt körének területe?

A DEF háromszög hasonló az ABC háromszöghöz, és az átfogója 13,6 cm hosszú.

c) Hány százaléka a DEF háromszög területe az ABC háromszög területének?