Актуелности

Обавештење - зимска сеча трске 2017/2018

01.12.2017.

Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ обавештава грађане који желе да учествују у програму коришћења тршћака кроз СЕЧУ ТРСКЕ на заштићеним подручјима, да су одређене локације и специфицирани услови под којима могу да се обављају те активности у:

1. Специјалом резервату природе „Лудашко језеро“
2. Специјалном резервату природе „Селевењске пустаре“
3. Парку природе „Палић“

Све активности које ће се спроводити су у складу са Програмом коришћења тршћака за заштићена подручја за период 2015 - 2019 за који су добијени Услови заштите природе Покрајинског завода за заштиту природе (Решење бр. 03-93/3 од 06.03.2015.), а у складу су са Плановима и Годишњим програмима управљања заштићеним подручјима.

111_1.jpg

Сви заинтересовани могу да се јаве стручној и чуварској служби у управној згради Јавног предузећа „Палић – Лудаш“ – Мастер – Кањишки пут 17а, 24413 Палић, где ће добити на увид тачне локације и инструкције. Посету обавезно најавити телефоном: 024/753-121, (од 7 до 15 часова, сваког радног дана).

Лудашко језеро је комплекс влажних станишта који садржи отворене водене површине, тршћаке, и ране врсте травних заједница.
Степско језеро Лудаш, величине 328 хектара је јединствено у Србији.

Прочитајте више

Делатност

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетим на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је јавно предузће одређено за управљача.

Чуварска служба

Непосредни надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач, преко чувара заштићеног подручја

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба послује тек од јуна 2016. године. Пољочуваска служба се тренутно састоји од десет чланова: осам пољочувара, координатора и руководиоца.

Расадник

Расадник цвећа и дендроматеријала на Палићу постоји у склопу Великог парка још од друге половине XИX века (1862. год.) када је формиран за потребе парка који је подигнут 1842. године.

Посетилачка стаза Лудаш - ЧУРГО Западна стаза

Лудашко језеро се налази на северу Војводине на територији општине Суботица у близини државне границе са Мађарском. На обали језера су смештена насеља Лудаш- Шупљак, Хајдуково и Носа.

Посетилачка стаза Лудаш - КИРЕШ Источна стаза

Природна вегетација у Специјалном резервату природе „Лудашко језеро“ је опстала само у виду мање-више изолованих острваца унутар пољопривредног предела.

Посетилачка стаза у СРП "Селевењске пустаре"

Некада традиционално виноградског подручје, које је користило климатске и геолошке предности пешчарске подлоге данас има много више воћњака.