Seča stabla u ulicama Šandora Petefija i Bele Bartoka