07.08.2020. Petak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.5./20 Usluge iznamljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem
30.06.2020.

Rok za predaju ponuda: 09.07.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca